මට ඕන දේවල් ආප්ප බානවා වගේ කරන්න බෑ.

ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකම නීති ප්‍රතිසංස්කරණ හා සංශෝධනය කිරීම සඳහා කමිටු පත් කර ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රී මහතා කියා සිටිනවා ඊයේ කොළඹ නීතිඥ සංගමයේ දි පැවැති උත්සවයකදී ඒ මහතා එසේ කියා සිටියා නීතිඥ සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති නීතිය සඟරාවේ දෙමළ පරිවර්තනය ඉදිරිපත් කිරීම මෙහිදී සිදු කළා නීතිය පදනමට වසර තිහක් සපිරීම ද මෙහි දී සමරනු ලැබුවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු නීතිඥ අලුවිහාරය මහතාද මෙහිදී විශේෂ ආරාධිතයකු ලෙස එක් වුණා…….

Related posts

Leave a Comment