ඉක්මනින් අරලිය ගහ මන්දිරේටයි ජනාධිපති මන්දිරේටයි කකුල තියනවා.

ඉක්මනින්ම අරලියගහ මන්දිරයට සහ ජනාධිපති මන්දිරයට කකුල තියන්න බලා සිටින බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද (09) තලවතුගොඩ හෝටලයක දී ආසන සංවිධායකවරුන්ට පත්වීම් ලබා දීමේ උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියා.

අද උදෑසන සිට සංවිධායකවරුන්ට පත්වීම් ලබා දීමත් මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා වත්මන් දේශපාලනය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක් ද මෙහි දී පැවැත්වී තිබෙනවා මෙහිදී ත්‍රීවරුන් රැසක් ඉන් එය අවසන් වී මාධ්‍යවෙත අදහස් දැක්වූවා ජිනීවා යෝජනා පිළිබඳ රට පැත්තේ හිට ගන්නා බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙහිදී කියා සිටියා.

Related posts

Leave a Comment