ඉදිරියේදී පවතින වියලි කාලගුණ තත්වයේ වෙනසක්.

පවතින වියලි කාලගුණ තත්වයේ වෙනසක් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනූව ලබන 06 වෙනිදා සිට දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල සවස් කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

මධ්‍යම, සබරගමුව, බස්නාහිර සහ ඌව පළාත් වල උදෑසන කාලයේදී මීදුම් සහිත තත්වයක් දැකගත හැකි බවද කාලගුණ නිවේදනයේ සදහන්.

Related posts

Leave a Comment