රත්නපුරයෙන් වාහන ජාවාරමක් හෙළිවෙයි.

රත්නපුරයෙන් වාහන ජාවාරමක් හෙළිවෙයි..පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මාධ්‍යට දැක්වූ අදහස්.

Related posts

Leave a Comment