සංචරණ සීමා 21 වනදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

දැනට පවතින සංචරන සීමා ජූනි 21 වන සඳුදා අලුයම 4 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී ශවෙන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම කාල සීමාව තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමි වන බවයි.

Related posts

Leave a Comment