පොහොර ගෙන්වන්න ඩොලර් නෑ – පාඨලී චම්පික රණවක

පොහොර ගෙන්වන්න ඩොලර් නෑ…සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මාධ්‍යට දැක්වූ අදහස්.

Related posts

Leave a Comment