හුදෙකලා කර තිබු තවත් ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා බවින් ඉවත් කෙරේ.

හුදකලා කර තිබූ තවත් ප්‍රදේශයක් අද (21) අලුයම සිට හුදකලා බවින් නිදහස් කර තිබෙනවා.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දොඩන්ගොඩ පොලිස් වසමේ පුහාඹුගොඩ නැගෙනහිර මලබඩවත්ත කොටස මෙලෙස හුදකලා බවින් ඉවත් කරනු ලැබුවා.

Related posts

Leave a Comment