ගුරුවරුන්ට වැටුප් වර්ධකය වහාම ලබා දිය යුතුයි – පාඨලී චම්පික රණවක

ගුරුවරුන්ට වැටුප් වර්ධකය ලබා දිය යුතුයි…සමගි ජන බලවේගය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක අද (23) පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී දැක්වූ අදහස්.

Related posts

Leave a Comment