කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 7,000 ඉක්මවයි

ඊයේ දිනයට අදාලව කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 183ක් සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා තහවුරු කිරීමත් සමඟ මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ගණන 7,366ක් ලෙස ඉහළ යනවා.

Related posts

Leave a Comment