“කොවිඩ් වලින් කොළ කලාපයට පැමිණීමට ගතවන කාලය” – විශේෂඥ වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක

මේ වන විට රට තුළ පවතින කොවිඩ්-19 රෝග ව්‍යාප්ත ප්‍රතිශතය සහ රෝගීන් ප්‍රමාණය අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඇත්තේ රතු කලාපයයේ බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ උපසභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක මහතා පවසනවා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් වෛද්‍යවරයා පවසන්නේ එය කොළ කලාපයක් බවට පත් කර ගැනීමට නම් දිනකට හඳුනාගන්නා ආසාදිතයන් ගණන 950කට පමණ අඩුවිය යුතු බවයි.

සතියක පමණ කාලයක් මෙම වෙනස දැකීම සඳහා කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය වන බවත් විශේෂඥ වෛද්‍ය මනිල්ක සුමනතිලක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment