ගුරු විදුහල්පති සන්ධානයට අයත් වෘත්තීය සමිති 16ක නියෝජනයෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට අදාළව කැබිනට් මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීරණ අපැහැදිලි නිසාවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතාගෙන් ඊයේ(14) ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

සන්ධානයේ ඉල්ලීම පරිදි වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට අදාළව කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණ 5 අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ(14) ලිඛිතව දැනුම් දුන් බවත්, එම ලිපියේ පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති බවත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝශප් ස්ටාලින් මහතා පවසා සිටිනවා.

එම කරුණු නම් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට අදාලව ඇමති මණ්ඩල අනුකාරක සභාවේ නිර්දේශ හා අයවැයෙන් යෝජනා කිරීමට අපේක්ෂා කරන නිර්දේශිත වැටුප් සංශෝධනයෙන් කවරේ ද යන්න පිළිබඳ කිසිදු දැනුම්දීමක් වෘත්තිය සමිති වෙත ලැබී නොමැති වීමයි.

Related posts

Leave a Comment