මුහුදු ජලයෙන් පානීය ජලය ලබාගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය ඇරඹෙයි

මුහුදු ජලයෙන් පානීය ජලය ලබාගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද(06) ආරම්භ වුණා.

ඒ උතුරේ ජනතාව මුහුණ දුන් පානීය ජල ගැටළුවට ස්ථීර විසඳුමක් ලෙසයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ යාපනය අර්ධද්වීපයේ පානීය ජල ගැටළුවට 50%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට විසඳුම් ලැබෙන බවයි ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සඳහන් කළේ.

මුල් අදියරේ දී මෙමගින් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පවුල් ගණන ලක්ෂ තුනක්.

ඒ යටතේ නාගදීප මුහුදු ජල පවිත්‍රාගාරය, තාලංගෙඩ්ඩි මුහුදු ජල පවිත්‍රාගාරය සහ යාපනය නගරය බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය ලෙස යෝජනා ක්‍රම තුනක් ක්‍රියාත්මක වනවා.

යාපනය කිලිනොච්චි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සහ රජය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති.

 

Related posts

Leave a Comment