අනුරාධපුර අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 100ක් සඳහා අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නල ජල පහසුකම්

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 100ක් සඳහා පානීය නල ජල පහසුකම් ලබා දීම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු‍වුණා.

නල ජල පහසුකම් ලබාදීම සංකේතවත් කරමින් පවුල් 5ක් සඳහා එම අයිතිය ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය අනුරාධපුර මිරිසවැටිය රජ මහ විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වුණා.

මෙම අවස්ථාවට රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති, මිරිසවැටිය චෛත්‍යාරාමාධිකාරී පූජ්‍ය ඊතල වැටුණු වැවේ ඥානතිලක නාහිමි, මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි, ගංගාරාම විහාරාධිකාරී ආචාර්ය කිරින්දේ අස්සජි හිමි, ආචාර්ය අග්‍රහැර කස්සප හිමි ඇතුළු මහා සංඝරත්නය වැඩම කර තිබුණා.

මහාචාර්ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමියෝ මෙහි දී කෙටි අනුශාසනාවක් ද පැවැත්වූහ.

Related posts

Leave a Comment