පාර්ලිමේන්තුව යළි රැස්වන දිනය

පාර්ලිමේන්තුව ලබන 19 වනදා සිට 22 වනදා දක්වා යළි රැස්වීමට තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (08) පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment