ඖෂධ මිල 20%කින් ඉහළට

ගැසට් පත්‍රයේ පළ නොකරන ලද අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඖෂධ නිෂ්පාදන වල මිල ඊයේ (08) සිට 20%කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය පරිදි මෙම තීරණයට එළබි බව ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment