“සංවර්ධන කටයුතු තාවකාලිකව නතර කරන්න” – මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්

මෙරට මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට මාර්ග ඉදිකිරීම් ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු තාවකාලිකව නතර කළ යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඊයේ (08) විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංසදය සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ අදහස් පළකලා.

Related posts

Leave a Comment