බූස්ටර් මාත්‍රාව ගන්නා අයගේ අඩුවක්

කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන යටතේ තෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ජනතාවගේ උනන්දුව ක්‍රමයෙන් අඩු වන බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව දෛනිකව බූස්ටර් එන්නත ලබා ගන්නා පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 2,000 දක්වා අඩුවී තිබෙනවා.

ඊයේ (08) දිනයේදී පුද්ගලයින් 1,582ක්ද, පෙරේදා (07) 1,673ක්ද තෙවෙනි මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇති බව සඳහන්.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ බූස්ටර් එන්නත ලබාගෙන ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 7,904,675කි.

Related posts

Leave a Comment