ධාවන ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

ජාතික මළල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ගයන්තිකා අබේරත්න සමත් වී තිබෙනවා.

කාන්තා මීටර 800 ධාවන ඉසව්වෙන් ඇය මෙම නව වාර්තාව පිහිටුවා තිබෙනවා.

ඒ, මිනිත්තු 2යි තත්පර 1.44ක කාලයක් වාර්තා කරමින්.

මේ අතර මීටර 3,000 බාධක දිවීමේ කාන්තා ඉසව්වෙන් නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට නිලානි රත්නායක සමත්වී තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment