විල් ස්මිත්ට ලැබුණු දඬුවම

අමරිකානු නළු විල් ස්මිත්ට වසර 10ක් සඳහා ඔස්කාර් ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම ඇකඩමි උත්සව තහනම් කර තිබෙනවා.

ඒ, පසුගියදා පැවැත්වුණු 94 වන ඔස්කාර් සම්මාන උළලේදී විල් ස්මිත් විසින් එහි නිවේදන කටයුතු සිදුකළ විකට නළු ක්‍රිස් රොක්ට පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්.

එම සිදුවීමට අදාළව විල් ස්මිත් සමාව ඉල්ලා සිටි අතර, ඔහු ඔස්කාර් ඇකඩමියෙන්ද ඉල්ලා අස් වී තිබුණා.

නමුත් මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට සමාව දිය නොහැකි බව ඔස්කාර් සම්මාන ඇකඩමිය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment