අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ හිඟයක්

ජීවිතාරක්ෂක ඖෂධ 3ක් ඇතුළු මෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 140ක හිඟයක් පවතින බව ඖෂධ නිෂ්පාදන නියාමන සහ සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය සමන් රත්නායක මහතා පැවසුවා.

එමෙන්ම ඖෂධ හිඟය නිසා මතුව ඇති බරපතල අවධානමෙන් මිදීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග 5ක් පිළිබඳව සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා දැනුවත් කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment