රනිල් අමාත්‍ය ධුරයේ දිව්රුම් දෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය ධුරයේ දිව්රුම්දී තිබෙනවා.

ඒ, අද (25) කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදීයි.

Related posts

Leave a Comment