ගෑස් සිලින්ඩර 16000ක් වෙළෙඳපොළට

ලිට්‍රෝ සමාගම නිවේදනය කරන්නේ ගෘහස්ත ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩර 16,000ක් හෙට(03) දිනයේ බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවයි.

නමුත් හෙට දිනයෙන් පසු ගෑස් තොග බෙදා හැරීම අවසන් වන බවත් ලබන අඟහරුවාදා සිට ගෑස් බෙදා හැරීම යළි සිදුකළ හැකි බවයි ලිට්රෝ සමාගම පවසන්නේ.

එසේම ගෑස් ලබා ගත හැකි නියෝජිත ආයතන සම්බන්ධයෙන් www.litrogas.com ඔස්සේ දැනුවත් වීමට හැකියාව තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment