නවදිල්ලියේ ආයු අපේක්ෂාව වසර 10කින් පහළට

ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි අගනුවර ආයු අපේක්ෂාව ඉදිරියේදී වසර 10කින් පමණ අඩුවනු ඇති බව නවතම පර්යේෂණ වාර්තාවක් අනාවරණ කරනවා.

ඒ පවතින වායු දූෂණය හේතුවෙන්.

ඉන්දීය ජනගහණයෙන් 40%කට ආසන්න පිරිසක් වායු දූෂණය නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් වසර හත හමාරක් පමණ අහිමි කරගන්නා බව චිකාගෝ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සිදුකළ අදාළ පර්යේෂණ අනුව සොයාගෙන තිබෙනවා.

නවදිල්ලියේ වර්තමාන තත්වය අනුවද ආයු අපේක්ෂාව වසර පහකින් අඩු වී අවසන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

Related posts

Leave a Comment