ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් සඳහා විදේශීය ක්‍රීඩකයින් ලියාපදිංචිය ඇරඹේ

2022 ජූනි 14 වැනි දින සිට ආරම්භ වන ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් 3 වැනි සංස්කරණය සඳහා ‘විදේශීය ක්‍රීඩකයින් ලියාපදිංචිය’ ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

විදේශීය ක්‍රීඩකයින් ‘International Ruby,’ ‘International Sapphire,’ ‘International Diamond’ A, ’and’ B,’ and International Platinum වැනි කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ ලියාපදිංචි කරනු ඇති.

විදේශීය ක්‍රීඩකයින් සඳහා සුදුසුකම් නිර්ණායක

  • ක්‍රීඩක කෙටුම්පතට ඇතුළත් වන Ruby සහ Sapphire ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ ජාතික ක්‍රිකට් සම්මේලනය / මණ්ඩලය තුළ ලියාපදිංචි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් හෝ ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් තම රට නියෝජනය කර තිබිය යුතුය.
  • ඔවුන් ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ද විය යුතුය.
  • ‘LPL 2022 Player Draft’ වෙත ඇතුළු වන අනෙකුත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයින් දැනට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් හෝ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පූර්ණ හෝ ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකු විසින් අනුමත කරන ලද Major T20 Franchisee පදනම් කරගත් ක්‍රිකට් ලීගයක ක්‍රීඩා කරමින් සිටිය යුතුය. (ICC).

ලබා දී ඇති සබැඳිය https://srilankacricket.lk/lpl-player-registration 2022 ජූනි 23 වැනි දින ප.ව. 12:00 ට හෝ ඊට පෙර භාවිත කිරීමෙන් ක්‍රීඩකයන්ට ලියාපදිංචි ද්වාරය හරහා ඔවුන්ගේ නම් ලියාපදිංචි කළ හැකියි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම දේශීය T20 තරඟාවලිය වන Lanka Premier League 2022 හි 3 වන සංස්කරණය ජාත්‍යන්තර රසයකින් යුක්ත වන අතර එය 2022 ජූලි 31 සිට අගෝස්තු 21 දක්වා පැවැත්වෙනවා.

බොහෝ දෙනා බලා සිටි තරඟයේ තරඟ කොළඹ R ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේදී සහ හම්බන්තොට මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment