ඔස්ට්‍රේලියා ස්වදේශ අමාත්‍යවරිය දිවයිනට

ඔස්ට්‍රේලියා ස්වදේශ අමාත්‍ය ක්ලෙයාර් ඔ-නිල් රී ලංකාවේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා.

කොළඹ පිහිටි ඔස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනය කළේ ඇය ජනාධිපතිවරයා ,අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ විදේශ අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි.

මෙම සාකච්ඡාවලදී රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්වය සහ නීතිවිරෝධී මිනිස් සංක්‍රමණ පිළිබඳ අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇති.

Related posts

Leave a Comment