ඉන්දියාවේ විද්‍යුත් වාහන කර්මාන්තය ඉහළටම

ඉන්දියාවේ විද්‍යුත් වාහන කර්මාන්තය 2030 වන විට වාහන මිලියන 10 ඉක්මවා යනු ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය පුරෝකථනය කර තිබෙනවා.

මෙම කාලසීමාව අවසන් වන විට මගී ප්‍රවාහනය සඳහා විදුලි වාහන භාවිතා කිරීම සියයට 10 ක් පමණ වනු ඇති බවත්, එය මුළු විදුලි වාහන අලෙවියෙන් 5% ක් පමණ වනු ඇති බවත් සඳහන්.

ඒ අනුව විද්‍යුත් වාහන ආ‍රෝපණය කර ගැනීම සඳහා 2030 වන විට ඉන්දියාවට ආසන්න වශයෙන් 800 GWh බැටරි ධාරිතාවක් අවශ්‍ය වනු ඇති.

මේ හේතුවෙන් ඉන්දියාව රට තුළ ලිතියම්-අයන සෛල නිෂ්පාදනය කිරීමේ සැලසුම් වේගවත් කරමින් සිටින අතර, රාජ්‍ය සහනාධාර වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 2.3 ක් සහ ආයෝජන මගින් ඩොලර් බිලියන 7.5 ක් වැය කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා.

ඉන්දියාවේ විද්‍යුත් වාහන කර්මාන්තයට 2030 වන විට ඩොලර් බිලියන 20 ක පමණ විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගත හැකි බවටද විශ්වාසය පළවී තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment