එංගලන්තයේ පවුම් 20 සහ 50 නෝට්ටු දින 100කින් පසු ඉවතට

භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පවුම් 20 සහ 50 නෝට්ටු භාවිතා කළ හැකි කාලය ඉදිරි දින 100 පමණක් බව එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන බැංකුව වන Bank of England දැනුම්දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව රට වැසියන් සතුව ඇති පවුම් 20 සහ පවුම් 50 නෝට්ටු සැප්තැම්බර් අග වන විට වියදම් කර හෝ තැන්පත් කළ යුතු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්.

ඇස්තමේන්තු කර ඇති ආකාරයට පවුම් 50 මුදල් නෝට්ටු මිලියන 163 ක් සහ පවුම් 20 මුදල් නෝට්ටු මිලියන 314 ක් පමණ තවමත් සංසරණයේ පවතින බවද එම බැංකුව සඳහන් කළා.

මෙයට හේතුව මින් පෙර පවුම් 5 සහ 10 නෝට්ටු ප්ලාස්ටික් අනුවාදවලින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ ආකාරයට මෙම නෝට්ටුද ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට තීරණය කිරීමයි.

දැනට පවතින නෝට්ටු ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීමට අපහසු වීම හේතුවෙන් මෙසේ යළි ප්‍රතිස්ථාපනය කරන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.

මීට අමතරව ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට, එක්සත් රාජධානියේ බැංකු ගිණුමක් ඇති පුද්ගලයින්ට මෙම නෝට්ටු ඔවුන්ගේ ගිණුමට හෝ තැපැල් කාර්යාලයට තැන්පත් කළ හැකි නමුත් ඒවා වියදම් කිරීමට නොහැකි වනු ඇති.

එමෙන්ම Clydesdale Bank, Royal Bank of Scotland සහ Bank of Scotland විසින් නිකුත් කරන ලද පවුම් 20 සහ 50 නෝට්ටු ද එම දිනයේම ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

අයර්ලන්ත බැංකුව, AIB සමූහය, Danske බැංකුව සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ Ulster බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද පවුම් 20 නෝට්ටු ද සැප්තැම්බර් 30 න් පසු ආපසු ලබා ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.

Related posts

Leave a Comment