ඔස්ට්‍රේලියාවේ විදුලි වෙළෙඳපොළ අත්හිටුවීමේ තීරණය ඉවතට

ඔස්ට්‍රේලියාවේ බලශක්ති වෙළෙඳපොළ ක්‍රියාකරු පවසන්නේ එහි විදුලි අර්බුදය සමනය වීමත් සමඟ රටේ ප්‍රධාන තොග විදුලි වෙළෙඳපොළ අත්හිටුවීමට ගත් තීරණය ඉවත් කර ඇති බවයි.

නමුත් මේ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් ගැනීමට පෙර සීමා කිරීම් තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බව සඳහන්.

පෙර නොවූ විරූ ලෙස විදුලි මිල ඉහළ යාමෙන් පසු මෙසේ වෙළෙඳපොළ අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබුණා.

Related posts

Leave a Comment