ලීසිං සම්බන්ධ නීතිරීති ගැන විශේෂ ඉල්ලීමක්

ලීසිං වාරික දෙක තුනක් ගෙවීම පැහැරහැර ඇති වාහන පවා අත්පත් කර ගනිමින් තිබෙන නිසා දැනට ක්‍රියාත්මක වන ලීසිං සම්බන්ධ නීතිරීති අහෝසි කර 2000 වසරට පෙර පැවති ලීසිං සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ නීති ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ලීසිං හා ණය වාරික ගෙවන්නන්ගේ ඒකාබද්ධ සංගමය සඳහන් කරනවා.

දැනට තිබෙන නීතියට අනුව මැර පිරිස් පැමිණි වාහන අත්පත් කර ගැනීම සිදුකරන බවත්, අත්පත් කර ගන්නා වාහනය වෙනත් පුද්ගලයෙකුට අලෙවි කළ පසුත් සමහර අවස්ථාව වාහන හිමියන්ට, ලීසිං සමාගම්වලට මුදල් ගෙවීමට සිදුවන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළා.

2000 වසරට පෙර ලීසිං සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වූයේ, කුලි සින්නක්කර පනත බවත්, මෙම පනතට අනුව ලීසිං වාරික පැහැරහැරීමේදී වාහනයක් අත්පත් කර ගනු ලැබුවේ නීත්‍යනුකූල ක්‍රමවේදයන්ට අනුව බවයි සංජය මහවත්ත මහතා පැවසුවේ.

මීට අමතරව කුලි සින්නක්කර පනතට අනුව වාහනයක ලීසිං වාරිකවලින් 75%ක් ගෙවීමෙන් පසු වාහන හිමියාට වාහනයේ අයිතිය හිමිවන බවත්, පවතින නීතියට අනුව ලීසිං වාරික 100%ක් ගෙවන තෙක් වාහනයේ අයිතිය හිමි නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

පසුගිය කාලයේ පැවති කොවිඩ් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන වාරික කිහිපයක් ගෙවීම පැහැර හැර තිබුණද, අදාළ වාහනය අත්පත් කරගත නොහැකි ආකාරයට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබු බවත්, එම චක්‍රලේඛය මීට මාස දෙකකට පෙර භාණ්ඩාගාරය ඉවත්කළ බවත් සංජය මහවත්ත මහතා පවසා සිටියා.

මේ අනුව සමහර ලීසිං සමාගම් බලහත්කාරයෙන් වාහන අත්පත් කර ගැනීම ආරම්භ කළ බවත්, වාහනවලට වාරික ගෙවීමට නොහැකි වී තිබෙන්නේ, පවතින ආර්ථික අර්බුදය නිසා බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment