අවම බස් ගාස්තුව ඉහළට

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට බස් ගාස්තු 22%කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 40ක් වනු ඇති.

වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය ජූලි මස1 වනදා ට යෙදී ඇති අතර, ඒ අනුව මෙම මිල වැඩිකිරීම සිදුකර තිබෙනවා.

ජාතික ගමනාගමන මණ්ඩලයේ, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තිලාන් මිරැන්ඩා මහතා මේ බව පැවසුවා.

Related posts

Leave a Comment