කටාර් චැරිටි පුණ්‍යායතනයට පනවා තිබූ තහනම ඉවතට

කටාර් චැරිටි පුණ්‍යායතනයේ අරමුදල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා එම පුණ්‍යායතනයේ නිලධාරීන් හමුවී මේ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් සිදුකර ඇති බව සඳහන්.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම තීරණය නීතිපතිවරයාට දන්වා ඇති බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

නමුත් මෙම පුණ්‍යායතවයේ අරමුදල සම්බන්ධයෙන් 2019 වසරේදී තහනමක් පනවනු ලැබ තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ත්‍රස්තවාදයට අනුබලදීමේ චෝදනාව මතයි. 

Related posts

Leave a Comment