අල් කයිඩා මීළඟ නායකයා බිහිසුණු අයෙකු නොවන බවට ඉඟියක්

නායක අයිමාන් අල් සවාහිරි ඝාතනයෙන් පසු ‘අල් කයිඩා’ ඉස්ලාමීය ත්‍රස්ත සංවිධානය මුළුමනින්ම අඩපණ වී ඇති බව අමෙරිකාවේ CIA බුද්ධි අංශය සඳහන් කරනවා.

ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ මීළඟ නව නායකයා කවුරු වුනත් ඔහු ඔසාමා බින් ලාඩන් හෝ අයිමාන් අල් සවාහිරි තහම් බිහිසුණු නායකයකු නොවනු ඇති බවයි.

අයිමාන් අල් සවාහිරි, අල් කයිඩාවේ නායකත්වයට පත් වූයේ 2011 දීය.

ඒ, අල් කයිඩා නායකයා ලෙස කටයුතු කළ ඔසාමා බින් ලාඩන් ඝාතනයට කිරීමට අමෙරිකාවේ CIA බුද්ධි අංශය සහ නේවි සීල් භට කණ්ඩායමක් සමත් වීමෙන් පසුවයි.

අයිමාන් අල් සවාහිරි, ඔසාමා බින් ලාඩන්ගේ දෙවැනියා වූ අතර බින් ලාඩන් ඝාතනයෙන් පසු අල් කයිඩා නායකත්වය සවාහිරිට පිරිනැමීම සුදුසු යැයි අල් කයිඩාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් මෙන්ම සෙසු නායකයන් ද තීරණය කළා.

CIA බුද්ධි අංශයට පැහැදිලි කරන ආකාරයට, ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව, අයිමාන් අල් සවාහිරිගෙන් පසු අල් කයිඩාවේ මීළඟ නායකයා වීමට සුදුසුකම් ඇත්තේ සායිෆ් අල් අබ්දෙල්, අබ්දෙල් රහ්මාන්, අල් මැගර්බී සහ යසීද් මෙබාරක් යන සිවු දෙනාගෙන් එක් අයෙකුටයි.

මොවුන් සිවුදෙනා අල් කයිඩාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන් වන නමුත් මවුන් කිසිවකු ඔසාමා බින් ලාඩන්ට හෝ සවාහිරිට හෝ සමාන කිරීමට නොහැකි බව CIA බුද්ධි අංශය පවසයි.

Related posts

Leave a Comment