සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ආරාධනා කරමින් ජනපති රාජාසන කතාව සිදුකරයි (VIDEO)

නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සැසිවාරය උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට පැමිනුණා.

එහිදී කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා විසින් ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ආර්යාව පිළිගනු ලැබුවා.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් තමන්ට පැවරී ඇති බලතල අනුව රාජ්‍ය නායකයා විසින් රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පෙරවරු 10.30 ට ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කළා.

තමන් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජනාධිපතිවරයා බවත් සමාජයේ සියලුම කොටස්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවට සහතික වන බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියා.

ජනතාව මුහුණ දෙන ගැටලු විසඳීම සඳහා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සහාය දෙන ලෙස ද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම්වලින් ඉල්ලීමක් කළා.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිදුකළ සම්පූර්ණ රාජාසන කතාව පහතින් නරඹන්න…

Related posts

Leave a Comment