ඇමෙරිකාවට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස චීනය යුද අභ්‍යාසයක

චීනය තායිවාන මුහුදු සීමාව ආසන්නයේ යුද අභ්‍යාසයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ඇමෙරිකානු කතානායිකා නැන්සි පෙලෝසි තායිවානයේ සිදුකළ සංචාරයට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.

ඔවුන් එම යුද අභ්‍යාසය සිදුකරනු ලබන්නේ ඇමෙරිකාවට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් ලෙස බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

තායිවානයේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ චීනයේ යුද අභ්‍යාසය යම් අවිනිශ්චිතතාවයකට මුල පිරීමක් බවයි.

Related posts

Leave a Comment