රුපියල් මිලියන 10 ක් වටිනා කේරළ ගංජා තොගයක් මුහුදෙන් හමුවේ (PHOTOS)

කේරළ ගංජා කිලෝ 34 ග්‍රෑම් 38 ක පමණ (‍තෙත බර සහිත) තොගයක් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ යාපනය, කයිට්ස් දූපත හා පුන්ගුඩුතිව් දූපත අතර මුහුදු ප්‍රදේශයේ පාවෙමින් තිබියදීයි.

නාවික හමුදාව නිවේදනය කළේ එම කේරල ගංජා තොගය පාර්සල් අටක් ලෙස අසුරා තිබූ බවයි.

මෙම කේරළ ගංජා ‍‍තොගයේ දළ විථී වටිනාකම රුපියල් මිලියන 10 ක් පමණ වෙතැයි විශ්වාස කරන බවද සඳහන්.

Related posts

Leave a Comment