ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල පහළට

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල තවදුරටත් පහළ ගොස් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

ඒ අනුව බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 93.97 ක් වන අතර ඩබ්ලිව්.ටී.අයි. බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 88.44 ක් වනවා.

Related posts

Leave a Comment