ඇමරිකාව ගුවන් ගමන් වාර 1,500 ක් අවලංගු කරයි

ඇමරිකාව තම ගුවන් ගමන් රැසක් අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ එරට නැගෙනහිර කලාපයට බලපා ඇති ජල ගැලීම් සහ ලැව්ගිනි හේතුවෙන් .

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ පසුගිය දින තුනෙහි එරට අවලංගු කෙරුණු ගුවන් ගමන් වාර ගණන 1,500 ක් වන බවයි.

එසේම ගුවන් ගමන් වාර 7,700 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාදවී ගමන් ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

Related posts

Leave a Comment