එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයාගෙන් ජනපති රනිල්ට සුබ පැතුම්

සියලු දේශපාලන පක්ෂ අතර එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීමට ජනාධිපති ගන්නා උත්සහය තමා පිළිගන්නා බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම්වරයා ජනපති වෙත සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

එසේ කිරීමේදී, මහජනතාව සමඟ අදහස් විමසීම මෙන්ම නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ මූලික මානව හිමිකම් මූලධර්මවලට ගරු කිරීම ඇතුළු සියලුම පාර්ශවකරුවන් අතර සංවාදය දිරිමත් කිරීමේ වැදගත්කම ද ඔහු පෙන්වා දී තිබෙනවා.

එමෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා රජයට සහ ජනතාවට ක්ෂණික හා දිගුකාලීන සහය දැක්වීමට සූදානම් බවද ඔහු සඳහන් කළා.

එමෙන්ම ඔහු පැවසුවේ, රට මුහුණ දී සිටින වත්මන් අභියෝග ජයගැනීමට හිතකර පරිසරයක් හා ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනැගීම සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නායකත්වය තීරණාත්මක වනු ඇති බවයි.

Related posts

Leave a Comment