අද මෙරටින් කොරෝනා මරණ 9ක්

අද මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ 9 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 16,603 ක් ලෙසයි සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත්තේ.

Related posts

Leave a Comment