පෘථිවියට සමාන නව ග්‍රහලෝකයක්

පෘථිවියට සමාන නව ග්‍රහලෝකයක් නාසා ආයතනය විසින් සොයාගෙන ඇති බව එම ආයතනය නිවේදනය කරනවා.

ජපානයේ Subaru දුරේක්ෂයක් මගින් සිදුකල නිරීක්ෂණයකින් මෙම ග්‍රහලෝකය සොයාගෙන ඇති බව සඳහන්.

මෙය Ross 508 b ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

මෙම නව ග්‍රහලෝකය පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 37ක් දුරින් පිහිටා ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන්.

එමෙන්ම එය වසරක් සම්පූර්ණ කිරීමට දින 10.8ක් පමණ ගතවන බවද ඔවුන් සඳහන් කරනවා.

Related posts

Leave a Comment