සෙරීනා විලියම්ස් ටෙනිස් ක්‍රීඩාවෙන් සමු ගනියි ?

විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ සෙරීනා විලියම්ස් ටෙනිස් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නා බවට ඉඟි පළ කර ඇති බවයි.

23 වරක් ග්‍රෑන්ස් ස්ලෑම් කේවල ශූරතාවය දිනාගත් ක්‍රීඩිකාවක් වන සෙරීනා ඇමරිකානු විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියෙන් පසු ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් වීම‍ට නියමිත බවයි පැවසෙන්නේ.

Related posts

Leave a Comment