ඇන්ටාටිකාවේ විශාලම අයිස් තට්ටුව දිය වීමේ අවදානමක්

බ්‍රිතාන්‍ය අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබෙන්නේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය තවත් සෙල්සියස් අංශක දෙකකට වඩා ඉහළ ගියහොත් ඇන්ටාටිකාවේ විශාලම අයිස් තට්ටුව දියවී මුහුදු මට්ටම මීටර් කිහිපයකින් ඉහළ යනු ඇති බවයි.

ගෝලීය හරිතාගාර විමෝචනය ඉහළ මට්ටමක පැවතුණහොත් වසර 2100 වනවිට මුහුදු මට්ටම මීටර් භාගයකින් පමණ ඉහළ යනු ඇති බවයි ඩර්හැම් සරසවියේ අධ්‍යයන කණ්ඩායමක් සිදුකළ පරීක්ෂණයේ වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ.

Related posts

Leave a Comment