ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාගයක්

ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති දරුවන් සහ පවුල් වෙනුවෙන් මුදල් පරිත්‍යාගයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් ඩොලර් 45,000ක මුදලක් යුනිසෙෆ් ආයතනය හරහා මෙසේ පරිත්‍යාග කර ඇති බව සඳහන්.

Related posts

Leave a Comment