චීනයෙන් ඇමරිකාවට චෝදනා

චීනය ඇමරිකාවට චෝදනාවක් කර තිබෙනවා.

ඒ රුසියාව සහ යුක්රේනය අතර පවතින අවි ගැටුමෙහි පූර්ණ වගකීම ඇමරිකාව භාරගත යුතු බවටයි.

චීනය තවදුරටත් සඳහන් කරන්නේ ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ යුරෝපා කොමිසම සහ නේටෝ සංවිධානය දිගින් දිගටම රුසියාව හුදකලා කිරීමෙන් මේ අර්බුදයට අවකාශය සකස් කර ගත් බවයි.

Related posts

Leave a Comment