මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ දෙකක්

ඊයේ (10) දිනට අදාළව තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 02ක් තහවුරු කර තිබෙනවා.  

මියගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනාම වයස 60 ට වැඩි පිරිමි පුද්ගලයන් වනවා.

Related posts

Leave a Comment