පාසල් පද්ධතියෙන් 78% ක සිදුවන දේ

මෙරට පාසල් පද්ධතියෙන් 78% ක සිසුන්ට මේ වනවිට ආහාර වේලක් ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව පාසල් 7,925 ක මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක බවයි එහි අතිරේක ලේකම් මහින්ද යාපා මහතා සඳහන් කළේ.

සෙසු පාසල්වල ද පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වයෙන් පෝෂණ වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

පාසල් සිසුන් නිවසින් රැගෙන ආහාර වේලේ පෝෂ්‍ය ගුණය පිළිබඳ අධීක්ෂණය කරන ලෙස ගුරුවරුන්ට උපදෙස් දී ඇති බව ද අතිරේක ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළා.

Related posts

Leave a Comment