ගෑස් මිල පහළට

ඉන්දියාවේ කර්මාන්ත සඳහා යොදාගන්නා ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉන්දීය රුපියල් 25.50 කින් අඩු කිරීමට එරට ගෑස් සමාගම් තීරණය කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල අඩු කිරීමට එම සමාගම් පියවර ගෙන නොමැති බවයි.

Related posts

Leave a Comment