නීතිවිරෝධී මත්පැන් ක්ෂණිකව හඳුනාගත හැකි මෘදුකාංගයක්

ව්‍යාජ මත්පැන්වලට තිත තබමින් ඒවා ක්ෂණිකව පරිගණකයෙන් හඳුනා ගත හැකි පරිගණක යෙදවුමක් (Mobile App එකක්) සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් හඳුන්වා දී තිබෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹළාපිටිය මහතා පවසනවා.  

ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දීම සඳහා මෙම යෙදවුම නිෂ්පාදනය කර තිබෙන අතර මෙම යෙදවුම සියළුම ඇන්ඩ්රොයිඩ් හා ඇපල් දුරකථන හරහා Mobile App එකක් ලෙස දුරකතනයට ඉන්ස්ටෝල් කර ගත හැකියි.  

EXCISE TAX STAMP VALIDATOR (එක්සිස් ටැක්ස් ස්ටෑම්ප් වැලිඩේටර්) යන නමින් ඇති Google Play සහ Apple Store තුළ මෙම එක ඇතුලත් කර තිබෙනවා. 

ඒ අනුව දැනට වෙළෙඳපොලේ පවතින මත්පැන් බෝතල් මත අලවා ඇති ආරක්ෂක ස්ටිකරය, අදාළ යෙදවුම මඟින් QR කේතය ස්කෑන් කිරීම හරහා අදාළ තොරතුරු ලබා ගත හැකියි.  

එය ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් ඒ මොහොතේම යෙදවුම මඟින් පැමිණිලි කළ හැකි අතර ක්ෂණිකව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම ද සිදුවන බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.  

අද සිට මෙම යෙදවුම හරහා පාරිභෝගිකයන්ට අව්‍ය්‍ය සේවාව ලබා ගැනීමට හැකි වනවා.

Related posts

Leave a Comment