පෙට්‍රල් මිල පහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 40කන් සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 30කින් අඩු කිරීමට ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 410ක් වන අතර ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 510ක් වනු ඇති.

කෙසේවෙත් ඩීසල් මිල ගණන්වල කිසිදු වෙනසක් සිදුනොවන බවයි ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව වැඩිදුරත් ප්‍රකාශ කළේ.

Related posts

Leave a Comment