කොටස් වෙළෙඳපොල පහළ වැටේ

ඊයේ (14) දිනයේදී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල පහළ යාමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

එම ගණන සටහන් වුයේ ඒකක 55.18ක් ලෙසයි.

ඒ අනුව කොළඹ කොටස් මිල දර්ශකය සටහන් වුයේ 9093.37ක් ලෙසයි.

එමෙන්ම එහි දෛනික පිරිවැටුම බිලියන 2.3ක් ලෙස සටහන් වුණා.

Related posts

Leave a Comment